დასახელება ერთეული ფასი ნაგლინი  მრგვალი  150 მეტრი      370.00 ნაგლინი მრგვალი 10 მეტრი      1.50 ნაგლინი მრგვალი 100 მეტრი      175.00 ნაგლინი მრგვალი 110 მეტრი      195.00 ნაგლინი მრგვალი 12 მეტრი      2.00 ნაგლინი მრგვალი 120 მეტრი      225.00 ნაგლინი...