დასახელება ერთეული ფასი კუთხოვანა T სებური 50/5 მეტრი      9.80 კუთხოვანა T სებური 40/3 მეტრი      4.90 კუთხოვანა T სებური 40/3 მეტრი      4.90 კუთხოვანა T სებური 30/4 მეტრი      4.60 კუთხოვანა T სებური 30/3 მეტრი      4.00 კუთხოვანა T...