დასახელება ერთეული ფასი კვადრატი 8/8 მეტ      1.20 კვადრატი 10/10 მეტ      1.80 კვადრატი 10/10         გატარებული მეტ      2.40 კვადრატი 11.5/11.5 მეტ      2.30 კვადრატი 11.5/11.5    გატარებული მეტ      2.90 კვადრატი 12/12 მეტ      2.80 კვადრატი 13.5/13.5 მეტ     ...