დასახელება ერთეული ფასი ლითონის მილი 101.6/2.5 მეტრი      13.70 ლითონის მილი 101.6/3 მეტრი      16.00 ლითონის მილი 101.6/3.2 მეტრი      17.50 ლითონის მილი 101.6/3.5 მეტრი      19.50 ლითონის მილი 101.6/4 მეტრი      21.00 ლითონის მილი 101.6/5 მეტრი      26.50 ლითონის...