დასახელება ერთეული ფასი ბალკა 80 IPE A მეტრი      14.00 ბალკა 80 IPE მეტრი ბალკა 100 IPE A მეტრი      17.00 ბალკა 100 IPE მეტრი      20.00 ბალკა 120 IPE A მეტრი      19.00 ბალკა 120 IPE მეტრი      25.50...