დასახელება ერთეული ფასი პოლიეთილენის მილი 100  SN 4 მეტრი      4.50 პოლიეთილენის მილი 100  SN 8 მეტრი      6.00 პოლიეთილენის მილი 1000 SN 4 მეტრი      450.00 პოლიეთილენის მილი 1000 SN 8 მეტრი      350.00 პოლიეთილენის მილი 1200 მეტრი     ...