დასახელება ერთეული ფასი პროფილური მილი 10/10/0.8 მეტრი      1.00 პროფილური მილი 10/10/0.9 მეტრი      1.15 პროფილური მილი 10/20/1 მეტრი      1.25 პროფილური მილი 10/20/1.5 მეტრი      1.55 პროფილური მილი 10/30/1 მეტრი      2.00 პროფილური მილი 10/30/1.5 მეტრი      2.30 პროფილური...