დასახელება ერთეული ფასი შველერი 100 მეტრი      20.50 შველერი 100/50 მეტრი      28.00 შველერი 120 მეტრი      25.50 შველერი 140 მეტრი      30.00 შველერი 160 მეტრი      34.50 შველერი 180 მეტრი      38.00 შველერი 200 მეტრი      43.00 შველერი 220...