დასახელება ერთეული ფასი ზოლი 150/10 მეტ      28.00 ზოლი 150/12 მეტ      35.00 ზოლი 150/20 მეტ      57.00 ზოლი 150/25 მეტ      72.00 ზოლი 150/30 მეტ      88.00 ზოლი 70/10 მეტ      13.50 ლითონის ზოლი  20/3 მეტ      1.10 ლითონის...