არმატურა

დასახელება ერთეული ფასი
არმატურა 10 მეტ      1.20
არმატურა 12 მეტ      1.70
არმატურა 14 მეტ      2.30
არმატურა 16 მეტ      3.00
არმატურა 18 მეტ      3.80
არმატურა 20 მეტ      4.70
არმატურა 22 მეტ      5.60
დასახელება ერთეული ფასი
არმატურა 25 მეტ      7.50
არმატურა 28 მეტ      9.60
არმატურა 32 მეტ      11.75
არმატურა 5 მეტ      0.45
არმატურა 6 მეტ      0.65
არმატურა 8 მეტ      0.90