არმატურა

დასახელებაერთეულიფასი
არმატურა 10მეტ     1.20
არმატურა 12მეტ     1.70
არმატურა 14მეტ     2.30
არმატურა 16მეტ     3.00
არმატურა 18მეტ     3.80
არმატურა 20მეტ     4.70
არმატურა 22მეტ     5.60
დასახელებაერთეულიფასი
არმატურა 25მეტ     7.50
არმატურა 28მეტ     9.60
არმატურა 32მეტ     11.75
არმატურა 5მეტ     0.45
არმატურა 6მეტ     0.65
არმატურა 8მეტ     0.90