ზოლი

დასახელებაერთეულიფასი
ზოლი 150/10მეტ     28.00
ზოლი 150/12მეტ     35.00
ზოლი 150/20მეტ     57.00
ზოლი 150/25მეტ     72.00
ზოლი 150/30მეტ     88.00
ზოლი 70/10მეტ     13.50
ლითონის ზოლი  20/3მეტ     1.10
ლითონის ზოლი  40/4მეტ     3.00
ლითონის ზოლი  40/5მეტ     3.80
ლითონის ზოლი 100/10მეტ     18.70
ლითონის ზოლი 100/20მეტ     38.00
ლითონის ზოლი 100/6მეტ     12.00
ლითონის ზოლი 100/8მეტ     15.00
ლითონის ზოლი 12/6მეტ     1.30
ლითონის ზოლი 120/10მეტ     22.50
ლითონის ზოლი 120/15მეტ     34.00
ლითონის ზოლი 120/20მეტ     43.50
ლითონის ზოლი 16/8მეტ     2.40
ლითონის ზოლი 20/10მეტ     3.70
ლითონის ზოლი 20/2.8მეტ     1.05
ლითონის ზოლი 20/4მეტ     1.50
ლითონის ზოლი 20/5მეტ     2.30
ლითონის ზოლი 20/8მეტ     3.00
ლითონის ზოლი 25/3მეტ     1.45
ლითონის ზოლი 25/4მეტ     1.85
ლითონის ზოლი 25/5მეტ     2.30
ლითონის ზოლი 30/10მეტ     5.60
ლითონის ზოლი 30/3მეტ     1.70
ლითონის ზოლი 30/4მეტ     2.40
დასახელებაერთეულიფასი
ლითონის ზოლი 30/5მეტ     2.90
ლითონის ზოლი 30/6მეტ     3.40
ლითონის ზოლი 30/8მეტ     4.50
ლითონის ზოლი 40/10მეტ     7.60
ლითონის ზოლი 40/20მეტ     15.00
ლითონის ზოლი 40/3მეტ     2.20
ლითონის ზოლი 40/8მეტ     6.00
ლითონის ზოლი 50/10მეტ     9.50
ლითონის ზოლი 50/10მეტ     9.50
ლითონის ზოლი 50/12მეტ     12.40
ლითონის ზოლი 50/20მეტ     19.00
ლითონის ზოლი 50/3მეტ     2.90
ლითონის ზოლი 50/30მეტ     30.00
ლითონის ზოლი 50/4მეტ     3.80
ლითონის ზოლი 50/5მეტ     4.60
ლითონის ზოლი 50/8მეტ     7.50
ლითონის ზოლი 60/10მეტ     11.50
ლითონის ზოლი 60/12მეტ     14.00
ლითონის ზოლი 60/15მეტ     17.00
ლითონის ზოლი 60/20მეტ     23.00
ლითონის ზოლი 60/4მეტ
ლითონის ზოლი 60/5მეტ     5.50
ლითონის ზოლი 60/6მეტ     6.90
ლითონის ზოლი 70/5მეტ     7.00
ლითონის ზოლი 70/6მეტ     8.00
ლითონის ზოლი 70/7მეტ     9.00
ლითონის ზოლი 70/8მეტ     10.00
ლითონის ზოლი 80/10მეტ     14.80
ლითონის ზოლი 80/6მეტ     9.20
ლითონის ზოლი 80/7მეტ     10.20
ლითონის ზოლი 80/8მეტ     12.00