მასიური კვადრატი

დასახელებაერთეულიფასი
კვადრატი 8/8მეტ     1.20
კვადრატი 10/10მეტ     1.80
კვადრატი 10/10         გატარებულიმეტ     2.40
კვადრატი 11.5/11.5მეტ     2.30
კვადრატი 11.5/11.5    გატარებულიმეტ     2.90
კვადრატი 12/12მეტ     2.80
კვადრატი 13.5/13.5მეტ     3.40
კვადრატი 13/13მეტ     3.20
დასახელებაერთეულიფასი
კვადრატი 14/14/რმეტ     3.60
კვადრატი 16/16მეტ     4.80
კვადრატი 18/18მეტ     6.00
კვადრატი 20/20მეტ     7.50
კვადრატი 25/25მეტ     12.00
კვადრატი 30/30მეტ     16.60
კვადრატი 40/40მეტ     30.00
კვადრატი 60/60მეტ     70.00