ორტესებრი კოჭი

დასახელება ერთეული ფასი
ბალკა 80 IPE A მეტრი      14.00
ბალკა 80 IPE მეტრი
ბალკა 100 IPE A მეტრი      17.00
ბალკა 100 IPE მეტრი      20.00
ბალკა 120 IPE A მეტრი      19.00
ბალკა 120 IPE მეტრი      25.50
ბალკა 140 IPE A მეტრი      25.00
ბალკა 140 IPE მეტრი      32.00
ბალკა 160 IPE A მეტრი      30.00
ბალკა 160 IPE მეტრი      40.00
ბალკა 180 IPE A მეტრი      35.50
ბალკა 180 IPE მეტრი      44.00
ბალკა 200 IPE A მეტრი      40.50
ბალკა 200 IPE მეტრი      55.00
ბალკა 220 IPE A მეტრი      54.00
ბალკა 220 IPE მეტრი      64.00
ბალკა 240 IPE A მეტრი      56.50
ბალკა 240 IPE მეტრი      74.00
ბალკა 270 IPE A მეტრი      75.00
ბალკა 270 IPE მეტრი      85.00
ბალკა 300 მეტრი      86.00
ბალკა 360 მეტრი      145.00
დასახელება ერთეული ფასი
ბალკა 400 მეტრი      170.00
ბალკა 450 მეტრი      195.00
ბალკა 500 მეტრი      235.00
ბალკა 60 მეტრი შეკვეთით
ბალკა 600/10 მეტრი შეკვეთით
ბალკა 630 მეტრი შეკვეთით
ბალკა HE100A მეტრი შეკვეთით
ბალკა HE120A მეტრი შეკვეთით
ბალკა HEA 200 მეტრი შეკვეთით
ბალკა HEA 300 მეტრი შეკვეთით
ბალკა HEA260 მეტრი შეკვეთით
ბალკა HEA360 მეტრი შეკვეთით
ბალკა HEB 220 მეტრი შეკვეთით
ბალკა HEB 240 მეტრი შეკვეთით
ბალკა HEB 300 მეტრი შეკვეთით
ბალკა HEB 400 მეტრი შეკვეთით
ბალკა HEB 450 მეტრი შეკვეთით
ბალკა HEB 500 მეტრი შეკვეთით
ბალკა HEB200 მეტრი შეკვეთით
ბალკა HEB320 მეტრი შეკვეთით
ბალკა HEB360 მეტრი შეკვეთით
ბალკა HEM300 მეტრი შეკვეთით