ორტესებრი კოჭი

დასახელებაერთეულიფასი
ბალკა 80 IPE Aმეტრი     14.00
ბალკა 80 IPEმეტრი
ბალკა 100 IPE Aმეტრი     17.00
ბალკა 100 IPEმეტრი     20.00
ბალკა 120 IPE Aმეტრი     19.00
ბალკა 120 IPEმეტრი     25.50
ბალკა 140 IPE Aმეტრი     25.00
ბალკა 140 IPEმეტრი     32.00
ბალკა 160 IPE Aმეტრი     30.00
ბალკა 160 IPEმეტრი     40.00
ბალკა 180 IPE Aმეტრი     35.50
ბალკა 180 IPEმეტრი     44.00
ბალკა 200 IPE Aმეტრი     40.50
ბალკა 200 IPEმეტრი     55.00
ბალკა 220 IPE Aმეტრი     54.00
ბალკა 220 IPEმეტრი     64.00
ბალკა 240 IPE Aმეტრი     56.50
ბალკა 240 IPEმეტრი     74.00
ბალკა 270 IPE Aმეტრი     75.00
ბალკა 270 IPEმეტრი     85.00
ბალკა 300მეტრი     86.00
ბალკა 360მეტრი     145.00
დასახელებაერთეულიფასი
ბალკა 400მეტრი     170.00
ბალკა 450მეტრი     195.00
ბალკა 500მეტრი     235.00
ბალკა 60მეტრიშეკვეთით
ბალკა 600/10მეტრიშეკვეთით
ბალკა 630მეტრიშეკვეთით
ბალკა HE100Aმეტრიშეკვეთით
ბალკა HE120Aმეტრიშეკვეთით
ბალკა HEA 200მეტრიშეკვეთით
ბალკა HEA 300მეტრიშეკვეთით
ბალკა HEA260მეტრიშეკვეთით
ბალკა HEA360მეტრიშეკვეთით
ბალკა HEB 220მეტრიშეკვეთით
ბალკა HEB 240მეტრიშეკვეთით
ბალკა HEB 300მეტრიშეკვეთით
ბალკა HEB 400მეტრიშეკვეთით
ბალკა HEB 450მეტრიშეკვეთით
ბალკა HEB 500მეტრიშეკვეთით
ბალკა HEB200მეტრიშეკვეთით
ბალკა HEB320მეტრიშეკვეთით
ბალკა HEB360მეტრიშეკვეთით
ბალკა HEM300მეტრიშეკვეთით