პოლიეთილენის მილი

დასახელება ერთეული ფასი
პოლიეთილენის მილი 100  SN 4 მეტრი      4.50
პოლიეთილენის მილი 100  SN 8 მეტრი      6.00
პოლიეთილენის მილი 1000 SN 4 მეტრი      450.00
პოლიეთილენის მილი 1000 SN 8 მეტრი      350.00
პოლიეთილენის მილი 1200 მეტრი      430.00
პოლიეთილენის მილი 150 SN 4 მეტრი      7.50
პოლიეთილენის მილი 150 SN8 მეტრი      8.50
პოლიეთილენის მილი 200 SN 4 მეტრი      12.00
პოლიეთილენის მილი 200 SN 8 მეტრი      14.00
პოლიეთილენის მილი 250 SN 4 მეტრი      21.00
პოლიეთილენის მილი 250 SN 8 მეტრი      27.00
დასახელება ერთეული ფასი
პოლიეთილენის მილი 300 SN 4 მეტრი      27.00
პოლიეთილენის მილი 300 SN8 მეტრი      32.00
პოლიეთილენის მილი 400 SN 4 მეტრი      43.00
პოლიეთილენის მილი 400  SN 8 მეტრი      49.00
პოლიეთილენის მილი 500 SN 4 მეტრი      65.00
პოლიეთილენის მილი 500 SN 8 მეტრი      78.00
პოლიეთილენის მილი 600 SN 4 მეტრი      105.00
პოლიეთილენის მილი 600 SN 8 მეტრი      130.00
პოლიეთილენის მილი 800 SN 4 მეტრი      150.00
პოლიეთილენის მილი 800 SN 8 მეტრი      240.00