პოლიეთილენის მილი

დასახელებაერთეულიფასი
პოლიეთილენის მილი 100  SN 4მეტრი     4.50
პოლიეთილენის მილი 100  SN 8მეტრი     6.00
პოლიეთილენის მილი 1000 SN 4მეტრი     450.00
პოლიეთილენის მილი 1000 SN 8მეტრი     350.00
პოლიეთილენის მილი 1200მეტრი     430.00
პოლიეთილენის მილი 150 SN 4მეტრი     7.50
პოლიეთილენის მილი 150 SN8მეტრი     8.50
პოლიეთილენის მილი 200 SN 4მეტრი     12.00
პოლიეთილენის მილი 200 SN 8მეტრი     14.00
პოლიეთილენის მილი 250 SN 4მეტრი     21.00
პოლიეთილენის მილი 250 SN 8მეტრი     27.00
დასახელებაერთეულიფასი
პოლიეთილენის მილი 300 SN 4მეტრი     27.00
პოლიეთილენის მილი 300 SN8მეტრი     32.00
პოლიეთილენის მილი 400 SN 4მეტრი     43.00
პოლიეთილენის მილი 400  SN 8მეტრი     49.00
პოლიეთილენის მილი 500 SN 4მეტრი     65.00
პოლიეთილენის მილი 500 SN 8მეტრი     78.00
პოლიეთილენის მილი 600 SN 4მეტრი     105.00
პოლიეთილენის მილი 600 SN 8მეტრი     130.00
პოლიეთილენის მილი 800 SN 4მეტრი     150.00
პოლიეთილენის მილი 800 SN 8მეტრი     240.00