პროფილური მილი

დასახელებაერთეულიფასი
პროფილური მილი 10/10/0.8მეტრი     1.00
პროფილური მილი 10/10/0.9მეტრი     1.15
პროფილური მილი 10/20/1მეტრი     1.25
პროფილური მილი 10/20/1.5მეტრი     1.55
პროფილური მილი 10/30/1მეტრი     2.00
პროფილური მილი 10/30/1.5მეტრი     2.30
პროფილური მილი 100/100/2მეტრი     14.20
პროფილური მილი 100/100/2.5მეტრი     16.80
პროფილური მილი 100/100/3მეტრი     21.00
პროფილური მილი 100/100/4მეტრი     26.00
პროფილური მილი 100/100/5მეტრი     32.50
პროფილური მილი 100/100/6მეტრი     39.50
პროფილური მილი 100/100/8მეტრი     51.50
პროფილური მილი 100/150/3მეტრი     26.00
პროფილური მილი 100/150/4მეტრი     34.50
პროფილური მილი 100/150/5მეტრი     42.50
პროფილური მილი 100/200/3მეტრი     34.00
პროფილური მილი 100/200/4მეტრი     42.50
პროფილური მილი 100/200/5მეტრი     52.00
პროფილური მილი 100/200/6მეტრი     66.50
პროფილური მილი 120/120/3მეტრი     25.00
პროფილური მილი 120/120/4მეტრი     32.50
პროფილური მილი 120/120/5მეტრი     41.70
პროფილური მილი 120/120/6მეტრი     50.00
პროფილური მილი 120/120/8მეტრი     66.50
პროფილური მილი 120/160/5მეტრი
პროფილური მილი 130/130/3მეტრი     27.50
პროფილური მილი 140/140/4მეტრი     48.00
პროფილური მილი 15/15/1.2მეტრი     1.30
პროფილური მილი 15/15/1.5მეტრი     1.50
პროფილური მილი 15/15/2მეტრი     1.80
პროფილური მილი 15/25/1.2მეტრი     1.70
პროფილური მილი 15/25/1.5მეტრი     2.20
პროფილური მილი 150/150/3მეტრი     32.50
პროფილური მილი 150/150/4მეტრი     40.70
პროფილური მილი 150/150/5მეტრი     51.50
პროფილური მილი 150/150/6მეტრი     60.00
პროფილური მილი 150/150/8მეტრი     89.00
პროფილური მილი 150/200/5მეტრი     60.00
პროფილური მილი 20/20/1მეტრი     1.70
პროფილური მილი 20/20/1.2მეტრი     1.90
პროფილური მილი 20/20/1.5მეტრი     2.10
პროფილური მილი 20/20/2მეტრი     2.40
პროფილური  მილი 20/30/1მეტრი     1.90
პროფილური მილი 20/30/1.5მეტრი     2.60
პროფილური მილი 20/30/2მეტრი     3.20
პროფილური მილი 20/30/2.5მეტრი     4.10
პროფილური მილი 20/30/3მეტრი     4.70
პროფილური მილი 20/40/1.5მეტრი     3.40
პროფილური მილი 20/40/2მეტრი     3.60
პროფილური მილი 20/40/2.5მეტრი     4.70
პროფილური მილი 20/40/3მეტრი     5.90
პროფილური მილი 20/50/1.5მეტრი     4.20
პროფილური მილი 20/50/2მეტრი     4.60
პროფილური მილი 20/60/2მეტრი     5.30
პროფილური მილი 200/200/4მეტრი     62.00
პროფილური მილი 200/200/5მეტრი     70.00
პროფილურიმილი 200/200/6მეტრი     90.00
პროფილური მილი 200/200/8მეტრი     120.00
პროფილური მილი 25/25/0.8მეტრი     1.40
პროფილური მილი 25/25/1მეტრი     2.00
პროფილური მილი 25/25/1.5მეტრი     2.60
პროფილური მილი 25/25/2მეტრი     3.10
პროფილური მილი 25/25/2.5მეტრი     4.30
პროფილური მილი 25/25/3მეტრი     4.80
პროფილური მილი 25/40/2მეტრი     4.60
პროფილური მილი 25/50/1.5მეტრი     4.40
პროფილური მილი 25/50/2მეტრი     4.90
პროფილური მილი 25/50/3მეტრი     7.50
პროფილური მილი 250/250/10მეტრი     200.00
პროფილური მილი 30/30/1მეტრი     2.60
პროფილური მილი 30/30/1.5მეტრი     3.40
პროფილური მილი 30/30/2მეტრი     4.00
პროფილური მილი 30/30/2.5მეტრი     4.70
პროფილური მილი 30/30/3მეტრი     5.60
პროფილური მილი 30/40/1.5მეტრი     4.10
პროფილური მილი 30/40/2მეტრი     4.40
პროფილური მილი 30/40/3მეტრი     6.80
პროფილური მილი 30/50/2მეტრი     5.30
პროფილური მილი 30/50/2.5მეტრი     6.50
პროფილური მილი 30/50/3მეტრი     7.40
პროფილური მილი 30/60/2მეტრი     6.00
პროფილური მილი 30/60/2.5მეტრი     7.60
პროფილური მილი 30/60/3მეტრი     9.00
პროფილური მილი 30/70/2მეტრი     6.60
პროფილური მილი 30/70/3მეტრი     9.80
პროფილური მილი 30/80/2მეტრი     7.40
პროფილური მილი 30/80/3მეტრი
პროფილური მილი 300/300/12მეტრი
პროფილური მილი 300/300/12,5მეტრი
პროფილური მილი 40/100/2მეტრი     9.50
პროფილური მილი 40/100/2.5მეტრი     11.80
პროფილური მილი 40/100/3მეტრი     13.80
პროფილური მილი 40/100/4მეტრი     18.50
პროფილური მილი 40/120/2მეტრი     10.80
პროფილური მილი 40/120/2.5მეტრი     14.00
პროფილური მილი 40/120/3მეტრი     16.00
დასახელებაერთეულიფასი
პროფილური მილი 40/40/1.5მეტრი     4.50
პროფილური მილი 40/40/2მეტრი     5.10
პროფილური მილი 40/40/2.5მეტრი     6.50
პროფილური მილი 40/40/3მეტრი     7.80
პროფილური მილი 40/40/4მეტრი     10.00
პროფილური მილი 40/50/2მეტრი     6.00
პროფილური მილი 40/50/3მეტრი     9.00
პროფილური მილი 40/50/4მეტრი     11.80
პროფილური მილი 40/60/1.5მეტრი     5.70
პროფილური მილი 40/60/2მეტრი     7.00
პროფილური მილი 40/60/2.5მეტრი     8.50
პროფილური მილი 40/60/3მეტრი     10.00
პროფილური მილი 40/60/4მეტრი     12.50
პროფილური მილი 40/60/5მეტრი     15.80
პროფილური მილი 40/80/1.5მეტრი     7.00
პროფილური მილი 40/80/2მეტრი     8.50
პროფილური მილი 40/80/2.5მეტრი     10.00
პროფილური მილი 40/80/3მეტრი     12.40
პროფილური მილი 40/80/4მეტრი     16.00
პროფილური მილი 40/80/5მეტრი     20.50
პროფილური მილი 50/100/2მეტრი     10.20
პროფილური მილი 50/100/2.5მეტრი     12.50
პროფილური მილი 50/100/3მეტრი     15.40
პროფილური მილი 50/100/4მეტრი     20.20
პროფილური მილი 50/100/5მეტრი     25.00
პროფილური მილი 50/100/6მეტრი     31.00
პროფილური მილი 50/150/3მეტრი     20.50
პროფილური მილი 50/50/1.5მეტრი     5.20
პროფილური მილი 50/50/2მეტრი     6.70
პროფილური მილი 50/50/2.5მეტრი     8.80
პროფილური მილი 50/50/3მეტრი     9.90
პროფილური მილი 50/50/4მეტრი     12.50
პროფილური მილი 50/50/5მეტრი     16.00
პროფილური მილი 50/70/2მეტრი     8.50
პროფილური მილი 50/70/3მეტრი     11.80
პროფილური მილი 50/75/5მეტრი     20.00
პროფილური მილი 50/80/2მეტრი     8.40
პროფილური მილი 50/80/3მეტრი     13.30
პროფილური მილი 50/80/4მეტრი     16.80
პროფილური მილი 50/90/2მეტრი     9.20
პროფილური მილი 50/90/3მეტრი     14.00
პროფილური მილი 60/100/2მეტრი     10.50
პროფილური მილი 60/100/2.5მეტრი     13.00
პროფილური მილი 60/100/3მეტრი     15.70
პროფილური მილი 60/100/3.6მეტრი     20.00
პროფილური მილი 60/100/4მეტრი     21.50
პროფილური მილი 60/100/5მეტრი     25.20
პროფილური მილი 60/100/6მეტრი     33.00
პროფილური მილი 60/120/2მეტრი     12.00
პროფილური მილი 60/120/3მეტრი     18.00
პროფილური მილი 60/120/4მეტრი     24.50
პროფილური მილი 60/120/5მეტრი     31.50
პროფილური მილი 60/120/6მეტრი     37.50
პროფილური მილი 60/140/3მეტრი     21.00
პროფილური მილი 60/140/4მეტრი     27.00
პროფილური მილი 60/60/1.5მეტრი     7.20
პროფილური მილი 60/60/2მეტრი     8.20
პროფილური მილი 60/60/2.5მეტრი     9.70
პროფილური მილი 60/60/3მეტრი     11.60
პროფილური მილი 60/60/4მეტრი     15.80
პროფილური მილი 60/60/5მეტრი     18.70
პროფილური მილი 60/80/2მეტრი     9.50
პროფილური მილი 60/80/2.5მეტრი     11.70
პროფილური მილი 60/80/3მეტრი     14.00
პროფილური მილი 60/80/4მეტრი     18.80
პროფილური მილი 60/80/5მეტრი     23.00
პროფილური მილი 60/80/6მეტრი     28.20
პროფილური მილი 70/70/2მეტრი     8.80
პროფილური მილი 70/70/3მეტრი     14.50
პროფილური მილი 70/70/3.5მეტრი     18.00
პროფილური მილი 70/70/4მეტრი     18.30
პროფილური მილი 80/100/2მეტრი     12.30
პროფილური მილი 80/100/2.5მეტრი     15.70
პროფილური მილი 80/100/3მეტრი     18.20
პროფილური მილი 80/100/4მეტრი     24.30
პროფილური მილი 80/100/5მეტრი     30.00
პროფილური მილი 80/120/3მეტრი     20.60
პროფილური მილი 80/120/4მეტრი     27.30
პროფილური მილი 80/120/5მეტრი     35.00
პროფილური მილი 80/120/6მეტრი     41.50
პროფილური მილი 80/140/3მეტრი     25.00
პროფილური მილი 80/140/4მეტრი     30.50
პროფილური მილი 80/140/5მეტრი     38.50
პროფილური მილი 80/160/3მეტრი     24.50
პროფილური მილი 80/160/4მეტრი     32.00
პროფილური მილი 80/160/6მეტრი     51.00
პროფილური მილი 80/180/3მეტრი     27.00
პროფილური მილი 80/180/4მეტრი     35.80
პროფილური მილი 80/180/5მეტრი     44.50
პროფილური მილი 80/180/6მეტრი     53.00
პროფილური მილი 80/80/2მეტრი     10.80
პროფილური მილი 80/80/2.5მეტრი     13.70
პროფილური მილი 80/80/3მეტრი     16.60
პროფილური მილი 80/80/3.6მეტრი     20.00
პროფილური მილი 80/80/4მეტრი     21.70
პროფილური მილი 80/80/5მეტრი     26.00
პროფილური მილი 80/80/6მეტრი     31.50