პროფილური მილი

დასახელება ერთეული ფასი
პროფილური მილი 10/10/0.8 მეტრი      1.00
პროფილური მილი 10/10/0.9 მეტრი      1.15
პროფილური მილი 10/20/1 მეტრი      1.25
პროფილური მილი 10/20/1.5 მეტრი      1.55
პროფილური მილი 10/30/1 მეტრი      2.00
პროფილური მილი 10/30/1.5 მეტრი      2.30
პროფილური მილი 100/100/2 მეტრი      14.20
პროფილური მილი 100/100/2.5 მეტრი      16.80
პროფილური მილი 100/100/3 მეტრი      21.00
პროფილური მილი 100/100/4 მეტრი      26.00
პროფილური მილი 100/100/5 მეტრი      32.50
პროფილური მილი 100/100/6 მეტრი      39.50
პროფილური მილი 100/100/8 მეტრი      51.50
პროფილური მილი 100/150/3 მეტრი      26.00
პროფილური მილი 100/150/4 მეტრი      34.50
პროფილური მილი 100/150/5 მეტრი      42.50
პროფილური მილი 100/200/3 მეტრი      34.00
პროფილური მილი 100/200/4 მეტრი      42.50
პროფილური მილი 100/200/5 მეტრი      52.00
პროფილური მილი 100/200/6 მეტრი      66.50
პროფილური მილი 120/120/3 მეტრი      25.00
პროფილური მილი 120/120/4 მეტრი      32.50
პროფილური მილი 120/120/5 მეტრი      41.70
პროფილური მილი 120/120/6 მეტრი      50.00
პროფილური მილი 120/120/8 მეტრი      66.50
პროფილური მილი 120/160/5 მეტრი
პროფილური მილი 130/130/3 მეტრი      27.50
პროფილური მილი 140/140/4 მეტრი      48.00
პროფილური მილი 15/15/1.2 მეტრი      1.30
პროფილური მილი 15/15/1.5 მეტრი      1.50
პროფილური მილი 15/15/2 მეტრი      1.80
პროფილური მილი 15/25/1.2 მეტრი      1.70
პროფილური მილი 15/25/1.5 მეტრი      2.20
პროფილური მილი 150/150/3 მეტრი      32.50
პროფილური მილი 150/150/4 მეტრი      40.70
პროფილური მილი 150/150/5 მეტრი      51.50
პროფილური მილი 150/150/6 მეტრი      60.00
პროფილური მილი 150/150/8 მეტრი      89.00
პროფილური მილი 150/200/5 მეტრი      60.00
პროფილური მილი 20/20/1 მეტრი      1.70
პროფილური მილი 20/20/1.2 მეტრი      1.90
პროფილური მილი 20/20/1.5 მეტრი      2.10
პროფილური მილი 20/20/2 მეტრი      2.40
პროფილური  მილი 20/30/1 მეტრი      1.90
პროფილური მილი 20/30/1.5 მეტრი      2.60
პროფილური მილი 20/30/2 მეტრი      3.20
პროფილური მილი 20/30/2.5 მეტრი      4.10
პროფილური მილი 20/30/3 მეტრი      4.70
პროფილური მილი 20/40/1.5 მეტრი      3.40
პროფილური მილი 20/40/2 მეტრი      3.60
პროფილური მილი 20/40/2.5 მეტრი      4.70
პროფილური მილი 20/40/3 მეტრი      5.90
პროფილური მილი 20/50/1.5 მეტრი      4.20
პროფილური მილი 20/50/2 მეტრი      4.60
პროფილური მილი 20/60/2 მეტრი      5.30
პროფილური მილი 200/200/4 მეტრი      62.00
პროფილური მილი 200/200/5 მეტრი      70.00
პროფილურიმილი 200/200/6 მეტრი      90.00
პროფილური მილი 200/200/8 მეტრი      120.00
პროფილური მილი 25/25/0.8 მეტრი      1.40
პროფილური მილი 25/25/1 მეტრი      2.00
პროფილური მილი 25/25/1.5 მეტრი      2.60
პროფილური მილი 25/25/2 მეტრი      3.10
პროფილური მილი 25/25/2.5 მეტრი      4.30
პროფილური მილი 25/25/3 მეტრი      4.80
პროფილური მილი 25/40/2 მეტრი      4.60
პროფილური მილი 25/50/1.5 მეტრი      4.40
პროფილური მილი 25/50/2 მეტრი      4.90
პროფილური მილი 25/50/3 მეტრი      7.50
პროფილური მილი 250/250/10 მეტრი      200.00
პროფილური მილი 30/30/1 მეტრი      2.60
პროფილური მილი 30/30/1.5 მეტრი      3.40
პროფილური მილი 30/30/2 მეტრი      4.00
პროფილური მილი 30/30/2.5 მეტრი      4.70
პროფილური მილი 30/30/3 მეტრი      5.60
პროფილური მილი 30/40/1.5 მეტრი      4.10
პროფილური მილი 30/40/2 მეტრი      4.40
პროფილური მილი 30/40/3 მეტრი      6.80
პროფილური მილი 30/50/2 მეტრი      5.30
პროფილური მილი 30/50/2.5 მეტრი      6.50
პროფილური მილი 30/50/3 მეტრი      7.40
პროფილური მილი 30/60/2 მეტრი      6.00
პროფილური მილი 30/60/2.5 მეტრი      7.60
პროფილური მილი 30/60/3 მეტრი      9.00
პროფილური მილი 30/70/2 მეტრი      6.60
პროფილური მილი 30/70/3 მეტრი      9.80
პროფილური მილი 30/80/2 მეტრი      7.40
პროფილური მილი 30/80/3 მეტრი
პროფილური მილი 300/300/12 მეტრი
პროფილური მილი 300/300/12,5 მეტრი
პროფილური მილი 40/100/2 მეტრი      9.50
პროფილური მილი 40/100/2.5 მეტრი      11.80
პროფილური მილი 40/100/3 მეტრი      13.80
პროფილური მილი 40/100/4 მეტრი      18.50
პროფილური მილი 40/120/2 მეტრი      10.80
პროფილური მილი 40/120/2.5 მეტრი      14.00
პროფილური მილი 40/120/3 მეტრი      16.00
დასახელება ერთეული ფასი
პროფილური მილი 40/40/1.5 მეტრი      4.50
პროფილური მილი 40/40/2 მეტრი      5.10
პროფილური მილი 40/40/2.5 მეტრი      6.50
პროფილური მილი 40/40/3 მეტრი      7.80
პროფილური მილი 40/40/4 მეტრი      10.00
პროფილური მილი 40/50/2 მეტრი      6.00
პროფილური მილი 40/50/3 მეტრი      9.00
პროფილური მილი 40/50/4 მეტრი      11.80
პროფილური მილი 40/60/1.5 მეტრი      5.70
პროფილური მილი 40/60/2 მეტრი      7.00
პროფილური მილი 40/60/2.5 მეტრი      8.50
პროფილური მილი 40/60/3 მეტრი      10.00
პროფილური მილი 40/60/4 მეტრი      12.50
პროფილური მილი 40/60/5 მეტრი      15.80
პროფილური მილი 40/80/1.5 მეტრი      7.00
პროფილური მილი 40/80/2 მეტრი      8.50
პროფილური მილი 40/80/2.5 მეტრი      10.00
პროფილური მილი 40/80/3 მეტრი      12.40
პროფილური მილი 40/80/4 მეტრი      16.00
პროფილური მილი 40/80/5 მეტრი      20.50
პროფილური მილი 50/100/2 მეტრი      10.20
პროფილური მილი 50/100/2.5 მეტრი      12.50
პროფილური მილი 50/100/3 მეტრი      15.40
პროფილური მილი 50/100/4 მეტრი      20.20
პროფილური მილი 50/100/5 მეტრი      25.00
პროფილური მილი 50/100/6 მეტრი      31.00
პროფილური მილი 50/150/3 მეტრი      20.50
პროფილური მილი 50/50/1.5 მეტრი      5.20
პროფილური მილი 50/50/2 მეტრი      6.70
პროფილური მილი 50/50/2.5 მეტრი      8.80
პროფილური მილი 50/50/3 მეტრი      9.90
პროფილური მილი 50/50/4 მეტრი      12.50
პროფილური მილი 50/50/5 მეტრი      16.00
პროფილური მილი 50/70/2 მეტრი      8.50
პროფილური მილი 50/70/3 მეტრი      11.80
პროფილური მილი 50/75/5 მეტრი      20.00
პროფილური მილი 50/80/2 მეტრი      8.40
პროფილური მილი 50/80/3 მეტრი      13.30
პროფილური მილი 50/80/4 მეტრი      16.80
პროფილური მილი 50/90/2 მეტრი      9.20
პროფილური მილი 50/90/3 მეტრი      14.00
პროფილური მილი 60/100/2 მეტრი      10.50
პროფილური მილი 60/100/2.5 მეტრი      13.00
პროფილური მილი 60/100/3 მეტრი      15.70
პროფილური მილი 60/100/3.6 მეტრი      20.00
პროფილური მილი 60/100/4 მეტრი      21.50
პროფილური მილი 60/100/5 მეტრი      25.20
პროფილური მილი 60/100/6 მეტრი      33.00
პროფილური მილი 60/120/2 მეტრი      12.00
პროფილური მილი 60/120/3 მეტრი      18.00
პროფილური მილი 60/120/4 მეტრი      24.50
პროფილური მილი 60/120/5 მეტრი      31.50
პროფილური მილი 60/120/6 მეტრი      37.50
პროფილური მილი 60/140/3 მეტრი      21.00
პროფილური მილი 60/140/4 მეტრი      27.00
პროფილური მილი 60/60/1.5 მეტრი      7.20
პროფილური მილი 60/60/2 მეტრი      8.20
პროფილური მილი 60/60/2.5 მეტრი      9.70
პროფილური მილი 60/60/3 მეტრი      11.60
პროფილური მილი 60/60/4 მეტრი      15.80
პროფილური მილი 60/60/5 მეტრი      18.70
პროფილური მილი 60/80/2 მეტრი      9.50
პროფილური მილი 60/80/2.5 მეტრი      11.70
პროფილური მილი 60/80/3 მეტრი      14.00
პროფილური მილი 60/80/4 მეტრი      18.80
პროფილური მილი 60/80/5 მეტრი      23.00
პროფილური მილი 60/80/6 მეტრი      28.20
პროფილური მილი 70/70/2 მეტრი      8.80
პროფილური მილი 70/70/3 მეტრი      14.50
პროფილური მილი 70/70/3.5 მეტრი      18.00
პროფილური მილი 70/70/4 მეტრი      18.30
პროფილური მილი 80/100/2 მეტრი      12.30
პროფილური მილი 80/100/2.5 მეტრი      15.70
პროფილური მილი 80/100/3 მეტრი      18.20
პროფილური მილი 80/100/4 მეტრი      24.30
პროფილური მილი 80/100/5 მეტრი      30.00
პროფილური მილი 80/120/3 მეტრი      20.60
პროფილური მილი 80/120/4 მეტრი      27.30
პროფილური მილი 80/120/5 მეტრი      35.00
პროფილური მილი 80/120/6 მეტრი      41.50
პროფილური მილი 80/140/3 მეტრი      25.00
პროფილური მილი 80/140/4 მეტრი      30.50
პროფილური მილი 80/140/5 მეტრი      38.50
პროფილური მილი 80/160/3 მეტრი      24.50
პროფილური მილი 80/160/4 მეტრი      32.00
პროფილური მილი 80/160/6 მეტრი      51.00
პროფილური მილი 80/180/3 მეტრი      27.00
პროფილური მილი 80/180/4 მეტრი      35.80
პროფილური მილი 80/180/5 მეტრი      44.50
პროფილური მილი 80/180/6 მეტრი      53.00
პროფილური მილი 80/80/2 მეტრი      10.80
პროფილური მილი 80/80/2.5 მეტრი      13.70
პროფილური მილი 80/80/3 მეტრი      16.60
პროფილური მილი 80/80/3.6 მეტრი      20.00
პროფილური მილი 80/80/4 მეტრი      21.70
პროფილური მილი 80/80/5 მეტრი      26.00
პროფილური მილი 80/80/6 მეტრი      31.50