პროფნასტილი

ნიმუში დასახელება სისქე სიგანე სიგრძე ღარის სიმაღლე მუშა ფართი ფასი კვ.მ  ფერები
პროფნასტილი მაღალი 0.50 მმ 800 მმ შკვეთით 75 მმ 750 მმ
პროფნასტილი მაღალი 0.55 მმ 800 მმ შკვეთით 75 მმ 750 მმ
პროფნასტილი მაღალი 0.60 მმ 800 მმ შკვეთით 75 მმ 750 მმ