შველერი

დასახელებაერთეულიფასი
შველერი 100მეტრი     20.50
შველერი 100/50მეტრი     28.00
შველერი 120მეტრი     25.50
შველერი 140მეტრი     30.00
შველერი 160მეტრი     34.50
შველერი 180მეტრი     38.00
შველერი 200მეტრი     43.00
შველერი 220მეტრი     49.50
შველერი 240მეტრი     57.50
დასახელებაერთეულიფასი
შველერი 270მეტრი     68.00
შველერი 300მეტრი     84.00
შველერი 40მეტრი     6.50
შველერი 50მეტრი     9.50
შველერი 50/25/ 5მეტრი     11.50
შველერი 50/38მეტრი     13.00
შველერი 6.5მეტრი     16.50
შველერი 80მეტრი     16.80
შველერი 80/45მეტრი     20.00