კუთხოვანა

დასახელებაერთეულიფასი
კუთხოვანა T სებური 50/5მეტრი     9.80
კუთხოვანა T სებური 40/3მეტრი     4.90
კუთხოვანა T სებური 40/3მეტრი     4.90
კუთხოვანა T სებური 30/4მეტრი     4.60
კუთხოვანა T სებური 30/3მეტრი     4.00
კუთხოვანა T სებური  40/4მეტრი     6.00
კუთხოვანა 90/90/9მეტრი     30.00
კუთხოვანა 90/90/8მეტრი     25.50
კუთხოვანა 90/90/6მეტრი     20.80
კუთხოვანა 80/80/8მეტრი     23.00
კუთხოვანა 80/80/7მეტრი     20.70
კუთხოვანა 80/80/6მეტრი     16.50
კუთხოვანა 80/80/5მეტრი     15.00
კუთხოვანა 75/75/8მეტრი     21.60
კუთხოვანა 75/75/7მეტრი     19.00
კუთხოვანა 75/75/6მეტრი     15.30
კუთხოვანა 75/75/5მეტრი     12.70
კუთხოვანა 75/75/4მეტრი     11.50
კუთხოვანა 70/70/7მეტრი     17.00
კუთხოვანა 70/70/6მეტრი     14.80
კუთხოვანა 70/70/5მეტრი     12.80
კუთხოვანა 70/70/4მეტრი     10.40
კუთხოვანა 65/65/5მეტრი     12.00
კუთხოვანა 65/65/4მეტრი     9.80
კუთხოვანა 63/63/5მეტრი     11.30
კუთხოვანა 63/63/4მეტრი     9.20
კუთხოვანა 60/60/7მეტრი     15.00
კუთხოვანა 60/60/6მეტრი     13.00
კუთხოვანა 60/60/5მეტრი     10.70
კუთხოვანა 60/60/4მეტრი     8.90
კუთხოვანა  60/60/3მეტრი     6.90
კუთხოვანა 50/50/6მეტრი     9.80
კუთხოვანა 50/50/5მეტრი     10.00
დასახელებაერთეულიფასი
კუთხოვანა  50/50/4მეტრი     7.00
კუთხოვანა 50/50/3მეტრი     5.40
კუთხოვანა 45/45/5მეტრი     8.20
კუთხოვანა 45/45/4მეტრი     6.50
კუთხოვანა 45/45/3.5მეტრი     6.20
კუთხოვანა 45/45/3მეტრი     5.00
კუთხოვანა 40/40/5მეტრი     8.50
კუთხოვანა 40/40/4მეტრი     5.80
კუთხოვანა  40/40/3მეტრი     4.50
კუთხოვანა 40/40/2.5მეტრი     4.10
კუთხოვანა 35/35/3მეტრი     3.90
კუთხოვანა 35/35/2.5მეტრი     3.60
კუთხოვანა 30/30/3მეტრი     3.20
კუთხოვანა 30/30/2.5მეტრი     2.80
კუთხოვანა 25/25/3მეტრი     2.70
კუთხოვანა 25/25/2.5მეტრი     2.10
კუთხოვანა 200/200/18მეტრიშეკვეთით
კუთხოვანა 200/200/16მეტრიშეკვეთით
კუთხოვანა 20/20/2.5მეტრი     1.65
კუთხოვანა 20/20/2მეტრი     1.40
კუთხოვანა 150/150/10მეტრი     59.00
კუთხოვანა 140/140მეტრი     48.50
კუთხოვანა 125/125/8მეტრი     34.50
კუთხოვანა 125/125/10მეტრი     48.00
კუთხოვანა 120/120/8მეტრი     37.00
კუთხოვანა 120/120/12მეტრი     53.00
კუთხოვანა 120/120/10მეტრი     44.00
კუთხოვანა 100/100/8მეტრი     28.50
კუთხოვანა 100/100/7მეტრი     25.70
კუთხოვანა 100/100/6.5მეტრი     23.50
კუთხოვანა 100/100/6მეტრი     22.50
კუთხოვანა 100/100/12მეტრი     45.50
კუთხოვანა 100/100/10მეტრი     36.00