კუთხოვანა

დასახელებაერთეულიფასი
კუთხოვანა T სებური  40/4მეტრი     6,00
კუთხოვანა T სებური 30/3მეტრი     4,00
კუთხოვანა T სებური 30/4მეტრი     4,60
კუთხოვანა T სებური 40/3მეტრი     4,90
კუთხოვანა T სებური 40/3მეტრი     4,90
კუთხოვანა T სებური 50/5მეტრი     9,80
კუთხოვანა  40/40/3მეტრი     4,50
კუთხოვანა  50/50/4მეტრი     7,40
კუთხოვანა  60/60/3მეტრი     6,90
კუთხოვანა 100/100/10მეტრი     36,00
კუთხოვანა 100/100/12მეტრი     45,50
კუთხოვანა 100/100/6მეტრი     22,50
კუთხოვანა 100/100/6.5მეტრი     23,50
კუთხოვანა 100/100/7მეტრი     25,70
კუთხოვანა 100/100/8მეტრი     28,50
კუთხოვანა 120/120/10მეტრი     44,00
კუთხოვანა 120/120/12მეტრი     53,00
კუთხოვანა 125/125/10მეტრი     48,00
კუთხოვანა 125/125/8მეტრი     34,50
კუთხოვანა 150/150/10მეტრი     54,50
კუთხოვანა 20/20/2მეტრი     1,40
კუთხოვანა 20/20/2.5მეტრი     1,65
კუთხოვანა 25/25/2.5მეტრი     2,10
კუთხოვანა 25/25/3მეტრი     2,70
კუთხოვანა 30/30/2.5მეტრი     2,80
კუთხოვანა 30/30/3მეტრი     3,20
კუთხოვანა 35/35/2.5მეტრი     3,60
კუთხოვანა 35/35/3მეტრი     3,90
კუთხოვანა 40/40/2.5მეტრი     4,10
კუთხოვანა 40/40/4მეტრი     5,80
კუთხოვანა 40/40/5მეტრი     8,50
დასახელებაერთეულიფასი
კუთხოვანა 45/45/3მეტრი     5,00
კუთხოვანა 45/45/3.5მეტრი     6,20
კუთხოვანა 45/45/4მეტრი     6,50
კუთხოვანა 45/45/5მეტრი     8,20
კუთხოვანა 50/50/3მეტრი     5,40
კუთხოვანა 50/50/5მეტრი     9,00
კუთხოვანა 50/50/6მეტრი     9,80
კუთხოვანა 60/60/4მეტრი     8,90
კუთხოვანა 60/60/5მეტრი     10,70
კუთხოვანა 60/60/6მეტრი     13,00
კუთხოვანა 60/60/7მეტრი     15,00
კუთხოვანა 63/63/4მეტრი     9,20
კუთხოვანა 63/63/5მეტრი     11,30
კუთხოვანა 65/65/4მეტრი     9,80
კუთხოვანა 65/65/5მეტრი     12,00
კუთხოვანა 70/70/4მეტრი     10,40
კუთხოვანა 70/70/5მეტრი     12,80
კუთხოვანა 70/70/6მეტრი     14,80
კუთხოვანა 70/70/7მეტრი     17,00
კუთხოვანა 75/75/4მეტრი     11,50
კუთხოვანა 75/75/5მეტრი     12,70
კუთხოვანა 75/75/6მეტრი     15,30
კუთხოვანა 75/75/7მეტრი     19,00
კუთხოვანა 75/75/8მეტრი     21,60
კუთხოვანა 80/80/5მეტრი     15,00
კუთხოვანა 80/80/6მეტრი     16,50
კუთხოვანა 80/80/7მეტრი     20,70
კუთხოვანა 80/80/8მეტრი     23,00
კუთხოვანა 90/90/6მეტრი     20,80
კუთხოვანა 90/90/8მეტრი     25,50
კუთხოვანა 90/90/9მეტრი     30,00