კუთხოვანა

დასახელება ერთეული ფასი
კუთხოვანა T სებური 50/5 მეტრი      9.80
კუთხოვანა T სებური 40/3 მეტრი      4.90
კუთხოვანა T სებური 40/3 მეტრი      4.90
კუთხოვანა T სებური 30/4 მეტრი      4.60
კუთხოვანა T სებური 30/3 მეტრი      4.00
კუთხოვანა T სებური  40/4 მეტრი      6.00
კუთხოვანა 90/90/9 მეტრი      30.00
კუთხოვანა 90/90/8 მეტრი      25.50
კუთხოვანა 90/90/6 მეტრი      20.80
კუთხოვანა 80/80/8 მეტრი      23.00
კუთხოვანა 80/80/7 მეტრი      20.70
კუთხოვანა 80/80/6 მეტრი      16.50
კუთხოვანა 80/80/5 მეტრი      15.00
კუთხოვანა 75/75/8 მეტრი      21.60
კუთხოვანა 75/75/7 მეტრი      19.00
კუთხოვანა 75/75/6 მეტრი      15.30
კუთხოვანა 75/75/5 მეტრი      12.70
კუთხოვანა 75/75/4 მეტრი      11.50
კუთხოვანა 70/70/7 მეტრი      17.00
კუთხოვანა 70/70/6 მეტრი      14.80
კუთხოვანა 70/70/5 მეტრი      12.80
კუთხოვანა 70/70/4 მეტრი      10.40
კუთხოვანა 65/65/5 მეტრი      12.00
კუთხოვანა 65/65/4 მეტრი      9.80
კუთხოვანა 63/63/5 მეტრი      11.30
კუთხოვანა 63/63/4 მეტრი      9.20
კუთხოვანა 60/60/7 მეტრი      15.00
კუთხოვანა 60/60/6 მეტრი      13.00
კუთხოვანა 60/60/5 მეტრი      10.70
კუთხოვანა 60/60/4 მეტრი      8.90
კუთხოვანა  60/60/3 მეტრი      6.90
კუთხოვანა 50/50/6 მეტრი      9.80
კუთხოვანა 50/50/5 მეტრი      10.00
დასახელება ერთეული ფასი
კუთხოვანა  50/50/4 მეტრი      7.00
კუთხოვანა 50/50/3 მეტრი      5.40
კუთხოვანა 45/45/5 მეტრი      8.20
კუთხოვანა 45/45/4 მეტრი      6.50
კუთხოვანა 45/45/3.5 მეტრი      6.20
კუთხოვანა 45/45/3 მეტრი      5.00
კუთხოვანა 40/40/5 მეტრი      8.50
კუთხოვანა 40/40/4 მეტრი      5.80
კუთხოვანა  40/40/3 მეტრი      4.50
კუთხოვანა 40/40/2.5 მეტრი      4.10
კუთხოვანა 35/35/3 მეტრი      3.90
კუთხოვანა 35/35/2.5 მეტრი      3.60
კუთხოვანა 30/30/3 მეტრი      3.20
კუთხოვანა 30/30/2.5 მეტრი      2.80
კუთხოვანა 25/25/3 მეტრი      2.70
კუთხოვანა 25/25/2.5 მეტრი      2.10
კუთხოვანა 200/200/18 მეტრი შეკვეთით
კუთხოვანა 200/200/16 მეტრი შეკვეთით
კუთხოვანა 20/20/2.5 მეტრი      1.65
კუთხოვანა 20/20/2 მეტრი      1.40
კუთხოვანა 150/150/10 მეტრი      59.00
კუთხოვანა 140/140 მეტრი      48.50
კუთხოვანა 125/125/8 მეტრი      34.50
კუთხოვანა 125/125/10 მეტრი      48.00
კუთხოვანა 120/120/8 მეტრი      37.00
კუთხოვანა 120/120/12 მეტრი      53.00
კუთხოვანა 120/120/10 მეტრი      44.00
კუთხოვანა 100/100/8 მეტრი      28.50
კუთხოვანა 100/100/7 მეტრი      25.70
კუთხოვანა 100/100/6.5 მეტრი      23.50
კუთხოვანა 100/100/6 მეტრი      22.50
კუთხოვანა 100/100/12 მეტრი      45.50
კუთხოვანა 100/100/10 მეტრი      36.00