ფურცლოვანა

დასახელება ერთეული ფასი
ფურცლოვანა  0.5/1/2 ცალ      19.50
ფურცლოვანა 0.7/1.25/2.5 ცალ      40.00
ფურცლოვანა 0.8/1.25/2.5 ცალ      47.00
ფურცლოვანა 0.8/1/2 ცალ      33.00
ფურცლოვანა 0.8/1/2 ცალ      33.00
ფურცლოვანა 0.9/1.25/2.5 ცალ      50.00
ფურცლოვანა 1.2/1.25/2.5 ცალ      69.00
ფურცლოვანა 1.4/1.25/2.5 ცალ      81.00
ფურცლოვანა 1.4/1/2 ცალ      52.00
ფურცლოვანა 1.5/1.25/2.5 ცალ      90.00
ფურცლოვანა 1.5/1/2 ცალ      57.00
ფურცლოვანა 1.5/1/2.2 ცალ      62.00
ფურცლოვანა 1.9/1.25/2.2 ცალ      98.00
ფურცლოვანა 1.9/1.25/2.5 ცალ      108.00
ფურცლოვანა 1.9/1.25/2.5 ცივი ნაგლინი ცალ      115.00
ფურცლოვანა 1.9/1/2 ცალ      69.00
ფურცლოვანა 1.9/1/2 ცივი ნაგლინი ცალ      72.00
ფურცლოვანა 1.9/1/2.2 ცალ      81.00
ფურცლოვანა 1.9/1/2.3 ცალ      83.00
ფურცლოვანა 1.9/1/2.5 ცალ      92.00
ფურცლოვანა 1/1.25/2.5 ცალ      63.00
ფურცლოვანა 1/1/2 ცალ      39.00
ფურცლოვანა 10/1/2 კვმ      183.00
ფურცლოვანა 10/1/3 კვმ      183.00
ფურცლოვანა 10/1/6 კვმ      183.00
ფურცლოვანა 10/1.5/6 კვმ      183.00
ფურცლოვანა 12/1.5/6 კვმ      220.00
ფურცლოვანა 12/1/6 კვმ      220.00
ფურცლოვანა 14/1.5/6 კვმ      260.00
ფურცლოვანა 15/1.5/6 კვმ      270.00
ფურცლოვანა 16/ 2 / 6 კვმ      295.00
ფურცლოვანა 16/1.5/6 კვმ      295.00
ფურცლოვანა 2.5/1.25/2.5 ცალ      132.00
ფურცლოვანა 2.5/1.5/3 ცალ      200.00
ფურცლოვანა 2.5/1/2 ცალ      86.00
ფურცლოვანა 2.8/1.25/2.5 ცალ      150.00
ფურცლოვანა 2/1.25/2 ცალ      80.00
ფურცლოვანა 2/1.25/2.2 ცალ      98.00
ფურცლოვანა 2/1.25/2.5 ცალ      110.00
ფურცლოვანა 2/1.5/3 ცალ      165.00
ფურცლოვანა 2/1/2 ცალ      72.00
ფურცლოვანა 2/1/2.2 ცალ      81.00
დასახელება ერთეული ფასი
ფურცლოვანა 2/1/2.3 ცალ      83.00
ფურცლოვანა 2/1/2.5 ცალ      92.00
ფურცლოვანა 20/1.5/2 კვმ      370.00
ფურცლოვანა 20/1.5/3 კვმ      370.00
ფურცლოვანა 20/1.5/6 კვმ      370.00
ფურცლოვანა 20/1/1 კვმ      370.00
ფურცლოვანა 25/1.5/6 კვმ      560.00
ფურცლოვანა 3/1.25/2.5 კვმ      56.00
ფურცლოვანა 3/1.5/3 მკვ      56.00
ფურცლოვანა 3/1.5/4 კვმ      56.00
ფურცლოვანა 3/1.5/5 კვმ      56.00
ფურცლოვანა 3/1.5/5 კვმ      56.00
ფურცლოვანა 3/1.5/6 კვმ      56.00
ფურცლოვანა 3/1/2 კვმ      56.00
ფურცლოვანა 3/1/2.5 კვმ      56.00
ფურცლოვანა 30/1.5/6 კვმ      620.00
ფურცლოვანა 30/2/6 კვმ      620.00
ფურცლოვანა 35/1.5/6 კვმ      730.00
ფურცლოვანა 4/1.25/4 კვმ      73.00
ფურცლოვანა 4/1.5/4 კვმ      73.00
ფურცლოვანა 4/1.5/6 კვმ      73.00
ფურცლოვანა 4/1/2 კვმ      73.00
ფურცლოვანა 40/0.5/0.5 კვმ      880.00
ფურცლოვანა 40/1.5/1 კვმ      880.00
ფურცლოვანა 40/1.5/6 კვმ      880.00
ფურცლოვანა 40/1/1 კვმ      880.00
ფურცლოვანა 5/1.5/4 კვმ      95.00
ფურცლოვანა 5/1.5/5 კვმ      95.00
ფურცლოვანა 5/1.5/6 კვმ      95.00
ფურცლოვანა 5/1/2 კვმ      95.00
ფურცლოვანა 5/1/6 კვმ      95.00
ფურცლოვანა 50/05/05 კვმ     1 150.00
ფურცლოვანა 50/1.5/1 კვმ     1 150.00
ფურცლოვანა 50/1.5/6 კვმ     1 150.00
ფურცლოვანა 50/1/1 კვმ     1 150.00
ფურცლოვანა 50/2/6 კვმ     1 150.00
ფურცლოვანა 6/1.5/6 კვმ      112.00
ფურცლოვანა 6/1/2 კვმ      112.00
ფურცლოვანა 8/1.5/4 კვმ      145.00
ფურცლოვანა 8/1.5/6 კვმ      145.00
ფურცლოვანა 8/1/2 კვმ      145.00
ფურცლოვანა 8/1.5/2 კვმ      145.00