ფურცლოვანა

დასახელებაერთეულიფასი
ფურცლოვანა  0.5/1/2ცალ     19.50
ფურცლოვანა 0.7/1.25/2.5ცალ     40.00
ფურცლოვანა 0.8/1.25/2.5ცალ     47.00
ფურცლოვანა 0.8/1/2ცალ     33.00
ფურცლოვანა 0.8/1/2ცალ     33.00
ფურცლოვანა 0.9/1.25/2.5ცალ     50.00
ფურცლოვანა 1.2/1.25/2.5ცალ     69.00
ფურცლოვანა 1.4/1.25/2.5ცალ     81.00
ფურცლოვანა 1.4/1/2ცალ     52.00
ფურცლოვანა 1.5/1.25/2.5ცალ     90.00
ფურცლოვანა 1.5/1/2ცალ     57.00
ფურცლოვანა 1.5/1/2.2ცალ     62.00
ფურცლოვანა 1.9/1.25/2.2ცალ     98.00
ფურცლოვანა 1.9/1.25/2.5ცალ     108.00
ფურცლოვანა 1.9/1.25/2.5 ცივი ნაგლინიცალ     115.00
ფურცლოვანა 1.9/1/2ცალ     69.00
ფურცლოვანა 1.9/1/2 ცივი ნაგლინიცალ     72.00
ფურცლოვანა 1.9/1/2.2ცალ     81.00
ფურცლოვანა 1.9/1/2.3ცალ     83.00
ფურცლოვანა 1.9/1/2.5ცალ     92.00
ფურცლოვანა 1/1.25/2.5ცალ     63.00
ფურცლოვანა 1/1/2ცალ     39.00
ფურცლოვანა 10/1/2კვმ     183.00
ფურცლოვანა 10/1/3კვმ     183.00
ფურცლოვანა 10/1/6კვმ     183.00
ფურცლოვანა 10/1.5/6კვმ     183.00
ფურცლოვანა 12/1.5/6კვმ     220.00
ფურცლოვანა 12/1/6კვმ     220.00
ფურცლოვანა 14/1.5/6კვმ     260.00
ფურცლოვანა 15/1.5/6კვმ     270.00
ფურცლოვანა 16/ 2 / 6კვმ     295.00
ფურცლოვანა 16/1.5/6კვმ     295.00
ფურცლოვანა 2.5/1.25/2.5ცალ     132.00
ფურცლოვანა 2.5/1.5/3ცალ     200.00
ფურცლოვანა 2.5/1/2ცალ     86.00
ფურცლოვანა 2.8/1.25/2.5ცალ     150.00
ფურცლოვანა 2/1.25/2ცალ     80.00
ფურცლოვანა 2/1.25/2.2ცალ     98.00
ფურცლოვანა 2/1.25/2.5ცალ     110.00
ფურცლოვანა 2/1.5/3ცალ     165.00
ფურცლოვანა 2/1/2ცალ     72.00
ფურცლოვანა 2/1/2.2ცალ     81.00
დასახელებაერთეულიფასი
ფურცლოვანა 2/1/2.3ცალ     83.00
ფურცლოვანა 2/1/2.5ცალ     92.00
ფურცლოვანა 20/1.5/2კვმ     370.00
ფურცლოვანა 20/1.5/3კვმ     370.00
ფურცლოვანა 20/1.5/6კვმ     370.00
ფურცლოვანა 20/1/1კვმ     370.00
ფურცლოვანა 25/1.5/6კვმ     560.00
ფურცლოვანა 3/1.25/2.5კვმ     56.00
ფურცლოვანა 3/1.5/3მკვ     56.00
ფურცლოვანა 3/1.5/4კვმ     56.00
ფურცლოვანა 3/1.5/5კვმ     56.00
ფურცლოვანა 3/1.5/5კვმ     56.00
ფურცლოვანა 3/1.5/6კვმ     56.00
ფურცლოვანა 3/1/2კვმ     56.00
ფურცლოვანა 3/1/2.5კვმ     56.00
ფურცლოვანა 30/1.5/6კვმ     620.00
ფურცლოვანა 30/2/6კვმ     620.00
ფურცლოვანა 35/1.5/6კვმ     730.00
ფურცლოვანა 4/1.25/4კვმ     73.00
ფურცლოვანა 4/1.5/4კვმ     73.00
ფურცლოვანა 4/1.5/6კვმ     73.00
ფურცლოვანა 4/1/2კვმ     73.00
ფურცლოვანა 40/0.5/0.5კვმ     880.00
ფურცლოვანა 40/1.5/1კვმ     880.00
ფურცლოვანა 40/1.5/6კვმ     880.00
ფურცლოვანა 40/1/1კვმ     880.00
ფურცლოვანა 5/1.5/4კვმ     95.00
ფურცლოვანა 5/1.5/5კვმ     95.00
ფურცლოვანა 5/1.5/6კვმ     95.00
ფურცლოვანა 5/1/2კვმ     95.00
ფურცლოვანა 5/1/6კვმ     95.00
ფურცლოვანა 50/05/05კვმ    1 150.00
ფურცლოვანა 50/1.5/1კვმ    1 150.00
ფურცლოვანა 50/1.5/6კვმ    1 150.00
ფურცლოვანა 50/1/1კვმ    1 150.00
ფურცლოვანა 50/2/6კვმ    1 150.00
ფურცლოვანა 6/1.5/6კვმ     112.00
ფურცლოვანა 6/1/2კვმ     112.00
ფურცლოვანა 8/1.5/4კვმ     145.00
ფურცლოვანა 8/1.5/6კვმ     145.00
ფურცლოვანა 8/1/2კვმ     145.00
ფურცლოვანა 8/1.5/2კვმ     145.00