მრგვალი რკინა

დასახელებაერთეულიფასი
ნაგლინი  მრგვალი  150მეტრი     370.00
ნაგლინი მრგვალი 10მეტრი     1.50
ნაგლინი მრგვალი 100მეტრი     175.00
ნაგლინი მრგვალი 110მეტრი     195.00
ნაგლინი მრგვალი 12მეტრი     2.00
ნაგლინი მრგვალი 120მეტრი     225.00
ნაგლინი მრგვალი 130მეტრი     270.00
ნაგლინი მრგვალი 14მეტრი     2.90
ნაგლინი მრგვალი 16მეტრი     3.80
ნაგლინი მრგვალი 18მეტრი     4.80
ნაგლინი მრგვალი 19მეტრი     5.40
ნაგლინი მრგვალი 20მეტრი     5.90
ნაგლინი მრგვალი 22მეტრი     7.10
ნაგლინი მრგვალი 24მეტრი     8.80
ნაგლინი მრგვალი 25მეტრი     9.50
ნაგლინიმ რგვალი 28მეტრი     11.50
დასახელებაერთეულიფასი
ნაგლინი მრგვალი 30მეტ     13.50
ნაგლინი მრგვალი 32მეტ     15.50
ნაგლინი მრგვალი 35მეტ
ნაგლინი მრგვალი 36მეტ     19.00
ნაგლინი მრგვალი 39მეტ     24.00
ნაგლინი მრგვალი 40მეტ     25.50
ნაგლინი მრგვალი 42მეტ
ნაგლინი მრგვალი 45მეტ     31.00
ნაგლინი მრგვალი 50მეტ     37.00
ნაგლინი მრგვალი 58მეტ     50.50
ნაგლინი მრგვალი 60მეტ     55.00
ნაგლინი მრგვალი 70მეტ     72.50
ნაგლინი მრგვალი 75მეტ     95.00
ნაგლინი მრგვალი 8მეტ     0.90
ნაგლინი მრგვალი 80მეტ     105.00
ნაგლინი მრგვალი 90მეტ     125.00