ფურცლოვანა რეფლიონი

დასახელებაერთეულიფასი
ფურცლოვანა 2/1.25/2.5 რეფლცალ     135.00
ფურცლოვანა 2/1/2 რეფლცალ     105.00
ფურცლოვანა 2.5/1/2 რეფლცალ     114.00
ფურცლოვანა 3/1.25/2.5 რეფლკვმ     75.00
ფურცლოვანა 3/1.5/3 რეფლკვმ     75.00
ფურცლოვანა 3/1/2 რეფლკვმ     75.00
ფუტცლოვანა 3/1.5/3 რეფლკვმ     75.00
ფურცლოვანა 4/1.5/6 რეფლკვმ     90.00
დასახელებაერთეულიფასი
ფურცლოვანა 4/1.25/2.5 რეფლკვმ     90.00
ფურცლოვანა 4/1.25/4  რეფლკვმ     90.00
ფურცლოვანა 5/1.5/6  რეფლკვმ     110.00
ფურცლოვანა 5/1.25/2.5 რეფლკვმ     110.00
ფურცლოვანა 5/1.5/3 რეფლკვმ     110.00
ფურცლოვანა 5/1.25/4 რეფლკვმ     110.00
ფურცლოვანა 6/1.25/4 რეფლკვმ
ფურცლოვანა 8/1.5/4 რეფლკვმ     160.00
ფურცლოვანა 10/1.5/3 რეფლკვმ