ფურცლოვანა რეფლიონი

დასახელება ერთეული ფასი
ფურცლოვანა 2/1.25/2.5 რეფლ ცალ      135.00
ფურცლოვანა 2/1/2 რეფლ ცალ      105.00
ფურცლოვანა 2.5/1/2 რეფლ ცალ      114.00
ფურცლოვანა 3/1.25/2.5 რეფლ კვმ      75.00
ფურცლოვანა 3/1.5/3 რეფლ კვმ      75.00
ფურცლოვანა 3/1/2 რეფლ კვმ      75.00
ფუტცლოვანა 3/1.5/3 რეფლ კვმ      75.00
ფურცლოვანა 4/1.5/6 რეფლ კვმ      90.00
დასახელება ერთეული ფასი
ფურცლოვანა 4/1.25/2.5 რეფლ კვმ      90.00
ფურცლოვანა 4/1.25/4  რეფლ კვმ      90.00
ფურცლოვანა 5/1.5/6  რეფლ კვმ      110.00
ფურცლოვანა 5/1.25/2.5 რეფლ კვმ      110.00
ფურცლოვანა 5/1.5/3 რეფლ კვმ      110.00
ფურცლოვანა 5/1.25/4 რეფლ კვმ      110.00
ფურცლოვანა 6/1.25/4 რეფლ კვმ
ფურცლოვანა 8/1.5/4 რეფლ კვმ      160.00
ფურცლოვანა 10/1.5/3 რეფლ კვმ